Projektist

Projektist

Seniors On-line on 2-aastane Põhja-ja Baltimaade koostööprojekt, mis keskendub inglise keele ja IT-õppele aktiivse vananemise kontekstis.

Projekt algas augustis 2015 ja seda toetab Nordplus täiskasvanuhariduse programm. Projekti viivad ellu partnerorganisatsioonid Leedust, Lätist, Eestist ja Soomest.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on Põhja-ja Baltimaade seenioride inglise keele ja IT-alaste oskuste edendamine aitamaks neil  ületada infotehnoloogia kasutamisel tekkivaid raskusi , kultuuridevahelise suhtluse edendamine ning tugeva baasi loomine, et seeniorid saaksid omandatud teadmisi igapäevaelus kasutada ka peale projekti lõppu.

Kes saavad osaleda?

Projekti partnerriikidest pärit seeniorid kes soovivad edendada enda inglise keele ja IT-alaseid oskusi.

Miks on kasulik projektis osaleda?

 • inglise keele ja IT-alaste oskuste edendamine
 • suhtlusoskuse edendamine
 • erinevate Põhja-ja Baltimaade kultuuride parem mõistmine
 • rahvusvahelise suhtluse võimalus
 • aktiivse eluhoiaku kujundamine
 • isikliku arengu toetamine
 • loovuse ja enesekindluse edendamine
 • Põhja-ja Baltimaades uute kontaktide / sõprade leidmine
 • Põhja-ja Baltimaades kultuuridevaheliseks suhtluseks vaja minevate oskuste omandamine

Projekti põhietapid

 1. 60-tunnise integreeritud õppeprogrammi koostamine.
 2. Õppegruppide moodustamine.
 3. Õppeprogrammi elluviimine projekti partnerriikides: seenioridele mõeldud kursused mis sisaldavad nii klassitunde kui ka interneti-põhist suhtlust nii õpetaja kui ka teistest riikidest pärit eakaaslastega ning video tegemist.
 4. Projekti partneritele koosolekute korraldamine.
 5. Projektis osalejatele rahvusvahelise töötoa korraldamine Tallinnas.
 6. Allalaetava e-raamatu koostamine. Raamat sisaldab keele-ja arvutiõppe metoodikat, mis tugineb animatsioonile ja lühikesele dokumentaalfilmile sellest kuidas seeniorid klassitunnis mitmesuguseid igapäevaelu situatsioone läbi mängivad; lisaks näidismaterjalid seenioride keeleõppes kasutatavate materjalide /meetodite kohta. Igas partnerriigis toimub e-raamatu presentatsioon ja seeniorid saavad jagada projekti elluviimise käigus omandatud kogemusi. E-raamat on kättesaadav projekti kodulehel kõigile eakate õppega tegelevatele asutustele ja organisatsioonidele ning seenioridele iseseisva õppimise käigus kasutamiseks.
 7. Projekti partnerrikides seminaride korraldamine seenioride ühendustele, keele-ja IT–õppe spetsialistidele. Seminaride käigus tutvustavad projektis osalejad oma saavutusi ja räägivad enda projektis osalemise kogemustest.
 8. Projekti lõppfaasis rahvusvahelise konverentsi korraldamine tutvustamaks projekti tulemusi seenioride ühendustele, täiskasvanute koolitusasutustele, kohalikele omavalitsustele, keele-ja IT–õppega tegelevatele asutustele, jne.

Eeldatavad tulemused

Projekti peamiseks eeldatavaks tulemiks on seenioride paranenud inglise keele ja IT–alased oskused, mida on vaja  igapäevaelus, näiteks reisides, internetisuhtluseks sugulaste ja sõpradega, internetis maksete tegemiseks ja piletite broneerimiseks, jne.

Tõuseb seenioride enesekindlus ja motivatsioonitase kasutamaks uusi oskusi igapäevaelus.  Suurenevad eakate teadmised erinevate Põhja-ja Baltimaades kultuuridest; loodetavasti saavad alguse pikemaajalised sõprussuhted teiste projekti partnerriikide eakatega.  

Samuti aitab Seniors On-line projekt tutvustada elukestva õppe ideed nii üksikute organisatsioonide kui ka piirkondlikul tasandil. Projekti partnerorganisatsioonid rikastavad seenioride igapäevaelu jagades oma kogemusi täiskasvanuhariduse alal ning pakkudes välja uue kultuuridevahelise perspektiivi. Tõuseb Põhja-ja Baltimaade ühiskonna teadlikkus aktiivse vananemise vajadustest ning luuakse uued suhtlusvõrgustikud.

Tagasi