Projekti tulemid

 

  • Projekti tutvustav infoleht inglise, leedu, läti , eesti ja soome keeles.
  • Projekti uudiskirja esimene number mis annab ülevaate Seniors On-line projektist ja projektiga seotud sündmustest partnerriikides. Uudiskiri on saadaval leedu-, läti-, eesti- ja soome keeles.
  • 60-tunnine integreeritud õppeprogramm mis keskendub seenioride inglise keele ja IT-oskuste arendamisele.
  • Integreeritud õppeprogrammil põhinevad kursused seenioridele kõigis projekti partnerriikides.
  • Rahvusvaheline keeleõppe töötuba Tallinnas (Eesti) mis hõlmab inglise keele tundi kõigist projekti partnerriikidest pärit seenioridele ning koolituse kestel seenioride poolt filmitud lühivideode vaatamist. Töötuba on projektis osalejatele hea võimalus silmast-silma kohtumiseks ning äsja omandatud inglise keele ja IT-alaste teadmiste kinnistamiseks.
  • Projekti partnerrikides seminaride korraldamine seenioride ühendustele, keele-ja IT–õppe spetsialistidele. Seminaride käigus tutvustavad projektis osalejad oma saavutusi ja räägivad enda projektis osalemise kogemustest.
  • Projekti lõppfaasis rahvusvahelise konverentsi korraldamine tutvustamaks projekti tulemusi seenioride ühendustele, täiskasvanute koolitusasutustele, kohalikele omavalitsustele, keele-ja IT–õppega tegelevatele asutustele, jne.
  • Allalaetav e-raamat: Raamat sisaldab keele-ja arvutiõppe metoodikat, mis tugineb animatsioonile ja lühikesele dokumentaalfilmile sellest kuidas seeniorid klassitundides mitmesuguseid igapäevaelu situatsioone läbi mängivad. Lisaks näidismaterjalid seenioride keeleõppes kasutatavate materjalide/meetodite kohta. E-raamat on kättesaadav projekti kodulehel kõigile eakate õppega tegelevatele asutustele ja organisatsioonidele ning seenioridele iseseisva õppimise käigus kasutamiseks.
Tagasi