Hankkeen kuvaus

Mikä hanke tämä on?

Seniors On-line kaksivuotinen Baltia-Pohjoismaat -hanke kohdistuu ikäihmisten digitaalisen ja englannin kielen osaamisen kehittämiseen.

Elokuussa 2015 aloitettua hankettamme tukee Nordplus Adult -ohjelma. Hankkeen neljä kumppania tulevat Latviasta, Liettuasta, Virosta ja Suomesta

Mikä on tavoitteemme?

Hanke pyrkii vahvistamaan ikäihmisten englannin kielen ja tietotekniikan osaamista kohdemaissaan ja laajemmin Baltiassa sekä Pohjoismaissa. Siten seniorit voivat vastata lisääntyvän digitaalisaation ja englannin kielen osaamisen haasteisiin ja kommunikoida sujuvammina digimaailmassa ja englanninkielellä

Kuka voi osallistua hankkeeseemme?

Digi- ja englanninkielen taitojaan kehittämistä tavoittelevat seniorit Suomessa ja muissa kumppanimaissa

Miksi seniorin kannattaa osallistua?

 • kehittääkseen tietotekniikan ja englannin kielen taitoja
 • parantaakseen kommunikaatiokykyjään
 • ymmärtääkseen paremmin muiden Baltian maiden ja Pohjoismaiden kulttuuria
 • saadakseen mahdollisuuden kansainväliseen vuorovaikutukseen
 • lisätäkseen motivaatiotaan osallistua sosiaalisesti
 • rohkaistaakseen kehittää itseään
 • saadakseen ja solmiaakseen uusia kontakteja Baltiasta ja Pohjoismaista
 • oppiakseen lisää taitoja ja tietoja, joita tarvitsee kulttuurien välisessä kommunikaatiossa Baltian ja Pohjoismaiden kansalaisten kanssa

Hankkeen keskeiset aktiviteetit

 1. 60 tunnin integroidun opetusohjelman kehittäminen
 2. Opetusryhmien kokoaminen
 3. Opetusohjelman toteuttaminen kumppanimaittain; kursseja senioreile perinteisesti ja verkon kautta, opetusvideoita, sometyyppisiä online -keskusteluja vertaisryhmien kanssa muista kumppanimaista
 4. Hankkeen projektikokousten järjestäminen
 5. Kansainvälinen työpaja senioreille Tallinnassa
 6. Hankkeen päätuotos – E-kirja (ladattava versio). Se sisältää englannin kielen ja tietotekniikan opetusmenetelmän ml. kiehtovia animaatioita, lyhytfilmin, dokumentaatiota ikäihmisten luokkaopetuskokemuksista ja kertomuksia englannin kielen ja tietotekniikan käytöstä arjessa. Ikäihmisten järjestöt, ikäihmisiä kouluttavat ja osallistuttavat instituutiot voivat ladata E-kirjan hankkeen kotisivuilta ja käyttää sitä lisämateriaalina. Samoin ikäihmiset voivat käyttää E-kirjaa opiskellessaan itsenäisesti englannin kieltä tai kehittäessään digitaalisia taitojaan
 7. Paikalliset levitysseminaarit kaikissa kumppanimaissa ikäihmisille ja heidän yhteisöilleen, kielen opettajille ja tietotekniikan ammattilaisille. Niissä hankkeen osallistujat kertovat saavutuksistaan ja kokemuksistaan
 8. Kansainvälinen päätöskonferenssi ml. monikulttuurinen yhdessäolotapahtuma Vilnassa ikäihmisten järjestöille, aikuiskouluttajille, paikallisille viranomaisille, kielen ja tietotekniikan kouluttajille jne. Konferenssissa esitetään hankkeen tuotteet ja tulokset kohderyhmille.

Hankkeen tulokset

Hankeen odotetaan vahvistavan ikäihmisten englannin kielen ja digitaitoja. Digitaidot ovat välttämättömiä jo tänään ja tulevaisuudessa vielä tärkämpiä jokapäiväisessa elämässä esim. matkustamisessa ja lippujen tilaamisessa, somessa, Skypessä tai FaceTimessa sukulaisten kanssa kommunikoitaessa, ajan varaamisessa terveyskeskuksiin tai lääkäriin ja laskujen maksamisessa.

Uskomme, että ikäihmiset motivoituvat ja saavat lisää itseluottamusta uusien taitojen ja tietojen oppimisella. He lisäävät ymmärrystään muiden Baltian maiden ja Pohjoismaiden kulttuurista ja voivat saada pysyviä ystäviä kumppanimaista.

Hanke edistää osaltaan elinikäisen oppimisen ideaa yhteisö- ja seututasolla. Kumppanit voivat myötävaikuttaa sosiaalisten ja vuorovaikutteisten innovaatioiden kehittämiseen ikäihmisten arjessa jakamalla ja hyödyntämällä kokemuksiaan aikuisten oppimisessa ja monikulttuurisessa kanssakäymisessä. Kaiken kaikkiaan uskomme, että hankkeestamme on hyötyä ikääntymisen ja ikäihmisten osallistumistarpeiden haasteisiin vastaamisessa Baltiassa ja Pohjoismaissa luomalla uusia verkostoitumismahdollisuuksia.

Takaisin