Hankkeen tulokset
  • Hankkeestamme kertova esite on saatavana myös englanniksi, latviaksi, liettuaksi ja viroksi
  • Uutiskirje no 1 kertoo projektin toiminnoista maittain. Se on luettavissa  liettuaksi, latviaksi, viroksi ja suomeksi.
  • 60 tunnin integroitu koulutusohjelma, joka tavoitteena on kehittää ikäihmisten englannin kielen ja tietotekniikan taitoja
  • Integroituun koulutusohjelmaan perustuvia ikäihmisten kursseja kaikissa kumppanimaissa
  • Kansainvälinen työpaja Tallinnassa; aiheina reflektiivinen englanninkielen opetus kumppanimaiden ikäihmisille. Se tarjoaa oivan tilaisuuden hankkeen osallistujille kohdata kasvokkain ja harjoittaa äskettäin hankittuja tietotekniikka- ja englanninkielen taitoja.
  • Paikallisia levitysseminaareja kaikissa kumppanimaissa ikäihmisille ja heidän yhteisöilleen, kielen opettajille ja tietotekniinkan ammattilaisille. Niissä hankkeen osallistujat kertovat saavutuksistaan ja kokemuksistaan
  • Kansainvälinen päätöskonferenssi ml monikulttuurinen yhdessäolotapahtuma Vilnassa ikäihmisten järjestöille, aikuiskouluttajille, paikallisille viranomaisille, kielen ja tietotekniikan kouluttajille jne. Konferenssissa esitetään hankkeen tuotteet ja tulokset kohderyhmille.
  • Hankkeen päätuotos – E-kirja (ladattava versio). Se sisältää englannin kielen ja tietotekniikan opetusmenetelmän ml. kiehtovia animaatioita, lyhytfilmin, dokumentaatiota ikäihmisten luokkaopetuskokemuksista ja kertomuksia englannin kielen ja tietotekniikan käytöstä arjessa. Ikäihmisten järjestöt, ikäihmisiä kouluttavat ja osallistuttavat instituutiot voivat ladata E-kirjan  hankkeen kotisivuilta ja käyttää sitä lisämateriaalina. Samoin ikäihmiset voivat käyttää E-kirjaa opiskellessaan itsenäisesti englannin kieltä tai kehittäessään digitaalisia taitojaan.
Takaisin