Apie projektą

Kas mes esame?

„Senjors On-line“ yra dvejų metų trukmės Šiaurės ir Baltijos šalių projektas, orientuotas į IT ir anglų kalbos mokymąsi senjorams.
„Nordplus Adult“ programos remiamas projektas buvo pradėtas 2015 rugpjūčio mėnesį. Jis įgyvendinamas keturių partnerių konsorciumo iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos.

Koks mūsų tikslas?

Projektu siekiama stiprinti Šiaurės ir Baltijos šalių senjorų anglų kalbos ir IT žinias, padėti jiems įveikti sunkumus, kylančius dėl baimės naudoti svetimą kalbą ir naująsias IT. Taip pat projektu bus skatinamas bendravimas tarp skirtingų kultūrų žmonių bei siekiama sukurti tvirtą pagrindą senjorams naujai įgytų kompetencijų taikymui ir po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Ką kviečiame dalyvauti?

Senjorus iš šalių partnerių, norinčius pagerinti savo anglų kalbos žinias ir IT įgūdžius.

Kodėl verta dalyvauti projekte?

Projektas padės:

 • tobulinti skaitmeninių technologijų ir anglų kalbos įgūdžius
 • gerinti komunikacinę kompetenciją
 • padidinti susidomėjimą Baltijos ir Šiaurės šalių kultūromis bei pagilinti žinias apie jas
 • suteikti tarptautinio bendravimo galimybes
 • padidinti motyvaciją aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime
 • skatinti asmeninį tobulėjimą
 • skatinti kūrybiškumą ir pasitikėjimą savimi
 • užmegzti naujus kontaktus ir susirasti naujų draugų Baltijos ir Šiaurės šalyse
 • įgyti įgūdžių ir resursų, reikalingų tarpkultūriniam bendradarbiavimui tarp Baltijos ir Šiaurės šalių

Pagrindiniai projekto įgyvendinimo etapai

 • 60 valandų integruoto mokymo(si) programos paruošimas
 • Besimokančiųjų grupių sudarymas
 • Integruoto mokymosi programos įgyvendinimas kiekvienoje šalyje partnerėje - kursai senjorams, apimantys tiek kontaktines pamokas, tiek virtualų bendravimą internete su mokytojais. Mokymų eigoje bus kuriami trumpi video filmai pasirinkta tema, vyks gyvas ir virtualus besimokančiųjų bendravimas su kolegomis iš kitų šalių.
 • Partnerių susitikimų organizavimas i projekto eigai aptarti
 • Tarptautinio seminaro projekto dalyviams - vyresnio amžiaus besimokantiesiems organizavimas Taline.
 • Galutinio projekto produkto - e-knygos parengimas. E-knygoje bus pateikiama kalbos ir IT įgūdžių mokymo metodika, pagrįsta patrauklia animacija ir trumpu filmu apie senjorų patirtis pamokose, kuriose įvairios realaus gyvenimo situacijos bus modeliuojamos dialogų pagalba. E-knygoje bus pateikti mokomosios medžiagos ir metodų, naudojamų mokant senjorus užsienio kalbos, pavyzdžiai, taip pat bus pristatyta kiekviena šalis partnerė, dalyviai pasidalins savo patirtimi įgyvendinant projektą. Šia E-knyga, kurią bus galima laisvai atsisiųsti iš projekto svetainės, galės naudotis įvairios senjorų švietimo, socialinės įtraukties, kalbų mokymo srityje dirbančios institucijos ar organizacijos, o senjorams ji pasitarnaus kaip savarankiško mokymosi priemonė
 • Seminarų senjorų bendruomenėms ir asociacijoms, kalbos ir IT mokymo specialistams organizavimas partnerių šalyse. Šiuose seminaruose projekto dalyviai pristatys savo pasiekimus ir pasidalins patirtimi apie dalyvavimą projekto veikloje
 • Galutinės tarptautinės konferencijos ir tarpkultūrinio renginio „Get-together“, skirtų projekto, jo produktų bei rezultatų pristatymui senjorų asociacijoms ir organizacijoms, suaugusiųjų švietimo, vietos valdžios institucijoms, kalbos ir IT mokymo įstaigoms, organizavimas

Laukiami rezultatai

Pagrindinis projekto rezultatas - geresni senjorų anglų kalbos ir IT įgūdžiai, reikalingi kasdieniame gyvenime, pavyzdžiui, keliaujant, bendraujant su artimaisiais ir draugais internete, apmokant sąskaitas, registruojantis pas gydytojus, tvarkant draudimo reikalus, užsakant bilietus internetu ir pan.

Tuo pačiu metu senjorai taps labiau motyvuoti ir pasitikintys savimi taikyti naujai įgytas žinias kasdieniame gyvenime, be baimės vartoti svetimą kalbą ir naudoti naująsias IT. Senjorai pagilins savo žinias ir apie įvairias Baltijos ir Šiaurės šalių kultūras, susiras naujų draugų iš savo ir kitų projekte dalyvaujančių šalių.

Projektas taip pat padės skatinti mokymosi visą gyvenimą idėją organizaciniu bei regioniniu lygmeniu. Partnerių institucijos paskatins inovacijas ir įvairove senjorų socialiniame ir kasdieniame gyvenime, nes bus dalijamasi patirtimi suaugusiųjų švietimo srityje ir bus pateikta nauja tarpkultūrinė perspektyva.

Baltijos ir Šiaurės šalyse bus siekiama skatinti aktyvų ir orų senėjimą, bus sukurtos naujų bendradarbiavimo tinklų galimybės.

 

Grįžti