Projekto rezultatai
  • Projektą pristatantis lankstinukas anglų, lietuvių, latvių, estų ir suomių kalbomis.
  • Pirmasis projekto naujienlaiškis, informuojantis apie projekto veiklas partnerių šalyse lietuvių, latvių, estų ir suomių kalbomis.
  • 60 val. apimties integruoto mokymo(si) programa, skirta senjorų anglų kalbos gebėjimų tobulinimui ir skaitmeninio raštingumo įgūdžių stiprinimui. 
  • Mokymai senjorams pagal parengtą integruoto mokymo(si) programą visose projekto šalyse.
  • Tarptautinis seminaras Taline (Estija), kuriame susitiks aktyviausiai projekte dalyvaujantys senjorai iš visų šalių partnerių.
  • Seminarai senjorų bendruomenėms ir asociacijoms, kalbos ir IT mokymo specialistams partnerių šalyse. Šiuose seminaruose projekto dalyviai pristatys savo pasiekimus ir pasidalins patirtimi apie dalyvavimą projekto veikloje.
  • Baigiamoji tarptautinė konferencija ir tarpkultūrinis renginys „Get-together“ Vilniuje, skirti projekto, jo produktų bei rezultatų pristatymui senjorų asociacijoms ir organizacijoms, suaugusiųjų švietimo, vietos valdžios institucijoms, kalbos ir IT mokymo įstaigoms, kitiems potencialiems naudos gavėjams. Final Conference Agenda
  • Galutinis projekto produktas – E-knyga (http://book.seniorsonline.eu/​), kurioje pateikiama anglų kalbos ir skaitmeninio raštingumo įgūdžių mokymo metodika, pagrįsta patrauklia animacija ir trumpu filmu apie senjorų patirtis pamokose, kuriose įvairios realaus gyvenimo situacijos modeliuojamos dialogų pagalba. E-knygoje pateikti mokomosios medžiagos ir metodų, naudojamų mokant senjorus užsienio kalbos, pavyzdžiai, taip pat pristatyta kiekviena šalis partnerė, dalyviai pasidalins savo patirtimi įgyvendinant projektą. Šia E-knyga, kurią galima laisvai atsisiųsti iš projekto svetainės, galės naudotis įvairios senjorų švietimo, socialinės įtraukties, kalbų mokymo srityje dirbančios institucijos ar organizacijos, o senjorams ji pasitarnaus kaip savarankiško mokymosi priemonė.
Grįžti