Par projektu

Kas mēs esam?

„Seniors on-line” ir Baltijas-Ziemeļvalstu divu gadu projekts, kas vērsts uz informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un angļu valodas apguvi senioru vidū.

Projektā piedalās organizācijas no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Somijas un tas uzsākts 2015. gada augustā ar NordPlus pieaugušo programmas atbalstu.

Kāds ir mūsu mērķis?

Projekta mērķis ir uzlabot angļu valodas zināšanas un datorprasmes senioriem no Ziemeļu un Baltijas valstīm, lai palīdzētu veicināt komunikāciju starp dažādām kultūrām, kā arī, lai seniori aktīvi pielietotu iegūtās zināšanas savā dzīvē arī pēc projekta beigām.

Kas var piedalīties?

Seniori pēc 60 gadu vecuma, kas vēlas uzlabot savas angļu valodas zināšanas un digitālās prasmes.

Kāpēc ir vērts piedalīties?

 • lai uzlabotu angļu valodas zināšanas un digitālās prasmes
 • lai veicinātu komunikācijas prasmes
 • lai palielinātu interesi, zināšanas un izpratni par dažādām Baltijas un Ziemeļvalstu kultūrām
 • lai iegūtu starptautisku pieredzi
 • lai palielinātu motivāciju un līdzdalību aktīvākai sociālajai dzīvei
 • lai veicinātu personisko izaugsmi
 • lai veicinātu pašapziņu un radošumu
 • lai izveidotu jaunus kontaktus un iegūtu jaunus draugus no Baltijas un Ziemeļvalstīm
 • lai iegūtu prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas starpkultūru saziņai starp Baltijas un Ziemeļvalstīm

 

Projekta aktivitātes

 1. Izstrādāt 60 stundu integrētu mācību programmu.
 2. Nokomplektēt izglītojamo grupu.
 3. Organizēt mācību kursu Latvijā un pārējās dalībvalstīs ar nodarbībām klātienē, tiešsaistes nodarbībām ar skolotājiem, video veidošanu un darbu pie datora, kā arī starptautisku saziņu( piemēram, caur skype) ar senioriem no citām partnervalstīm.
 4. Organizēt partneru tikšanos, lai apspriestu projekta gaitu.
 5. Organizēt starptautisku semināru projekta dalībniekiem Tallinā.
 6. Izstrādāt e-grāmatu (lejupielādējama versija), kura piedāvā datorprasmju mācīšanās metodiku, dažādus mācību materiālus un metodoloģiju valodas mācīšanai senioriem. Projekta ietvaros par katru partnervalsti būs prezentācijas un seniori dalīsies pieredzē, kas iegūta projekta īstenošanas laikā. E-grāmata būs pieejama projekta mājas lapā jebkurai organizācijai, kuras darbības lauks ir senioru izglītība, sociālā integrācija un valodas apmācība, kā arī var tikt izmantota kā pašizglītošanās materiāls.
 7. Realizēt nacionālos seminārus senioru apvienībām un asociācijām, valodas un informācijas tehnoloģiju profesionāļiem, kuros projekta dalībnieki iepazīstinās ar saviem sasniegumiem un dalīsies pieredzē par piedzīvoto projektā.
 8. Organizēt starptautisku noslēguma konferenci, kura iepazīstinās ar projekta rezultātiem un veicinās senioru apvienību un citu ieinteresēto organizāciju starpkultūru pieredzi.

Sagaidāmie rezultāti

Projekta rezultātā tiks uzlabotas senioru angļu valodas zināšanas un arī datorprasmes, kas nepieciešamas viņu ikdienas dzīves aktivitātēs, piemēram, dodoties ceļojumā, sazinoties ar draugiem un radiniekiem internetā (skype), veicot maksājumus internetbankā, sarunājot tikšanos ar ārstiem, rezervējot biļetes internetā utt.

Tajā pašā laikā seniori kļūs vairāk motivētāki un par sevi pārliecinātāki, pielietojot iegūtās prasmes ikdienas dzīvē. Tāpat seniori uzlabos savas zināšanas un izpratni par Baltijas un Ziemeļvalstu kultūrām. Projekta ietvaros paredzams, ka senioriem sāksies ilgstoša draudzība ar starptautiskiem tiešsaistes draugiem no partnervalstīm.

Projekts palīdzēs veicināt arī ideju par mūžizglītību gan organizācijas, gan reģionālā līmenī. Projektā iesaistītās organizācijas veicinās daudzveidīgu senioru sociālo un ikdienas dzīvi, piedāvājot jaunu starpkultūru pieredzi un iespējas. Turklāt Ziemeļvalstu/Baltijas reģionā tiks veicināta sabiedrības izpratne par veiksmīgu aktīvo novecošanos un socializēšanos senioru vidū.

Atpakaļ