Projekta rezultāti

 

  • Projekta mājas lapa, kas kalpos kā informācijas izplatīšanas kanāls sabiedrībai, projekta partneru saziņas līdzeklis un platforma dalībnieku domu un pieredzes apmaiņai savā starpā.
  • Projekta pirmais ziņu izdevums par projekta mērķiem un pasākumiem sadarbības valstīs: pieejams lietuviešu, latviešu, igauņu un somu valodā. 
  • 60 stundu integrētā mācību programma vērsta, lai attīstītu senioru angļu valodas un digitālās prasmes.
  • Apmācību kurss senioriem visās partneru valstīs, kas balstās uz integrēto mācību programmu
  • Starptautiska meistarklase Tallinā (Igaunija), ar angļu valodas nodarbību senioriem no visām partnervalstīm pēc reflektīvās pieejas angļu valodas apmācībai, kā arī īss pārskats par video, ko semināra gaitā filmējuši projekta dalībnieki. Tā būs lieliska iespēja projektā iesaistītajiem dalībniekiem tikties personīgi un pielietot prasmē gan jauniegūtās digitālās prasmes, gan angļu valodas iemaņas.
  • Nacionāli semināri senioru apvienībām un asociācijām, valodas un informācijas tehnoloģiju profesionāļiem, kuros projekti dalībnieki iepazīstinās ar saviem sasniegumiem un dalīsies pieredzē par piedzīvoto projektā.
  • Starptautiska noslēguma konference Viļņā (Lietuvā), kurā iepazīstinās ar projekta rezultātiem, pieredzes stāstiem un veicinās senioru apvienību un citu ieinteresēto organizāciju starpkultūru pieredzi.
  • Ē-grāmatas izstrāde (lejupielādējama versija), kurā piedāvā datorprasmju mācīšanās metodiku, dažādus mācību materiālus un metodoloģiju valodas mācīšanai senioriem. E-grāmata būs pieejama projekta mājas lapā jebkurai organizācijai, kuras darbības lauks ir senioru izglītība, sociālā integrācija un valodas apmācība, kā arī var tikt izmantota kā pašizglītošanās materiāls.
Atpakaļ